Về Đội Ngũ Lãnh Đạo của Tập đoàn Ngôi sao:

Ông Nguyễn Phi Long với hơn 10 năm kinh nghiệm marketing chuyên về Truyền thông Bất động sản, là người Sáng lập:

  • Tạp chí Cộng đồng Z Media.
  • Công ty TNHH Địa ốc BEST Real.
  • Tạp chí Giám đốc Marketing Việt Nam.
  • Công ty TNHH Truyền thông AIC Marketing Group.

Chức vụ: Giám đốc marketing, Tổng giám đốc điều hành & Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ngôi sao.

Phone: 0784 869 577 | Email: chairman@starsgroup.vn