• 0784 463 083
  • contact@starsgroup.vn
  • Tầng 18, Tháp Bitexco, Hồ Chí Minh

Điều khoản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngôi sao là website chia sẻ kiến thức về marketing hoàn toàn miễn phí.

Khi truy cập website này, mặc định các bạn đã đồng ý những thỏa thuận sau:

  1. Không chia sẻ dữ liệu dưới hình thức xuyên tạc, chống phá nhà nước Việt Nam.
  2. Ghi rõ nguồn khi đăng tải lại nội dung từ website chính thức của Chúng tôi.
  3. Khi khách truy cập không đáp ứng được những yêu cầu trên, Tập đoàn Ngôi sao tuyên bố từ chối trách nhiệm.